GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Thị trấn Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang

Email : c1dangchau.tuyenquang@moet.edu.vn

Điện thoại: 02073837417

 

            Trường Tiểu học Đăng Châu được thành lập năm 1990, trên cơ sở tách ra từ trường phổ thông cơ sở Nông trường Tân Trào; đến năm 2002, sáp nhập thêm trường tiểu học Kỳ Lâm vào và vẫn giữ tên là trường tiểu học Đăng Châu. Trong hơn 20 năm qua nhà trường đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và phát triển: liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều cờ thi đua, Bằng khen, giấy khen. Có 2 nhà giáo ưu tú; 3 CSTĐ toàn quốc; 2 giáo viên Giỏi cấp quốc gia; 6 CSTĐ cấp tỉnh và nhiều giáo viên giỏi các cấp; CSTĐ cấp cơ sở. Hàng năm có hàng trăm học sinh giỏi đạt giải trong các cuộc thi từ cấp huyện đến cấp quốc gia.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư  chu đáo; đảm bảo tốt cho công tác giáo dục toàn diện trong nhà trường.

         Tổ chức đoàn thể và các hội đồng trong nhà trường được thành lập và hoạt động theo điều lệ trường Tiểu học. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất, hoạt động đúng chức năng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

          Trong những năm gần đây trường tiểu học Đăng Châu luôn đáp ứng được những quy định về bộ máy quản lý, giáo viên, nhân viên, đảm bảo đầy đủ, có năng lực, hoàn thành tốt các hoạt động của nhà trường theo Điều lệ trường tiểu học. Là đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học được nâng cao hơn trước; đa số học sinh chăm chỉ, lễ phép, trung thực, nền nếp tốt; học sinh có ý thức tự hào về sự tiến bộ của nhà trường trong những năm gần đây.

           100% CBGV-NV của nhà trường chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành; có tinh thần tự học, tự rèn luyện tay nghề; hiện có 56/56 cán bộ giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính, đáp ứng được yêu cầu về sử dụng CNTT trong quản lý và đổi mới phương pháp dạy học.

          Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động ngoại khóa,…được duy trì, có hiệu quả giáo dục. Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp hàng năm đạt kết quả tốt.

           Năm học 2017 - 2018 trường đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc. Được Chủ  tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tăng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường vì đã có thành tích trong công tác Giáo dục - Đào tạo từ năm học 2012- 2013 đến năm học 2016-2017 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

          Với bề dày thành tích và truyền thống 28 năm, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn xác định từng bước khắc phục những khó khăn, quyết tâm duy trì ở mức cao các tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia, luôn xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong sự nghiệp giáo dục huyện Sơn Dương.